COMPANY

Giới thiệu công ty

greeting

Kể từ năm 1990 Jungwoo Ent. (Tuần)

Jungwoo Ent. (Tuần) Kỹ thuật môi trường nước đã tập trung vào lĩnh vực môi trường nước kể từ khi thành lập năm 1990.Với tư cách là một doanh nghiệp chuyên nghiệp,
Dựa trên kỹ thuật xử lý nước và bí quyết tích lũy trong thời gian qua, nó khác với các công nghệ hiện có
"Công nghệ xử lý nước bằng cách sử dụng công nghệ phân chia màng ngoài (ES-MBR) bao gồm cấu trúc lớp (không oxy / JBB) và công nghệ rửa mặt] [Công nghệ xử lý nước J-MBR]
Tháng 11 năm 2018, chúng tôi đã đạt được chứng nhận và kiểm chứng công nghệ mới môi trường.
Dựa trên kĩ thuật mới về môi trường lĩnh vực xử lý nước thải, xử lý nước nặng, sử dụng vật liệu nướcHỗ trợ thiết kế, xây dựng, và duy trì
xử lý nước Total Solution doanh nghiệp


Tất cả các nhân viên và nhân viên của Jungwoo Ent.