lịch sử | Jungwoo Enti (chủ yếu)

COMPANY

lịch sử

2021

Dự kiến sẽ nhận được chứng nhận và kiểm chứng công nghệ môi trường mới của Trung Quốc

2020

Chỉ định sản phẩm khi đổi mới nghiên cứu và phát triển ưu tú (RTA đóng cửa nhà máy xử lý nước nặng)
Chỉ định sản phẩm cải tiến của Cục mua sắm (một thiết bị xử lý nước thải quy mô nhỏ)
Chứng nhận kỹ thuật xanh (xử lý nước thải, xử lý nước nặng)
Chỉ định sản phẩm mua thử các sản phẩm phát triển công nghệ cơ sở hạ tầng (RTA đóng kín)

2018

环境新技术指定[认证第547号,验证第226号]

2016

Phát triển một cơ sở xử lý nước nặng thân thiện với môi trường không mùi
Phát triển hệ thống MBR tự vệ sinh màng phân tách (MBR)
Chỉ định doanh nghiệp môi trường đầy triển vọng ở tỉnh Gyeonggi
Chỉ định doanh nghiệp vừa và nhỏ đầy triển vọng ở tỉnh Gyeonggi

2011

Phát triển MBR thông minh kiểu vòng tròn bên ngoài (ES-MBR)

2007

Thành lập công ty Jungwoo Ent. (chủ yếu)

1990~

Thành lập trường thương mại Jungwoo
Giao khoảng 250 máy phân tích chất lượng nước On-Line tại Hàn Quốc (Đối tượng đối tượng xử lý nước thải và nước thải tại Hàn Quốc như Samsung Electronics)